Kmenové konstelace nejsou jen jiný druh konstelací.

Ivo Janeček a Světla Hoření. Dvě různé osobnosti. Dva odlišní koučové. Dvě různá pohlaví. Dva pohledy na věc. Co jsou kmenové konstelace a co nového přináší do života?

Zpět na web.

Ivo Janeček:

Z mého pohledu je to především konstelační rituál. Rituály nás provázejí jako lidstvo tisíce let. Jsou příležitostí, jak se vymanit z běžného toku času. Každý rituál má jasně daný začátek a konec a průvodci rituálem drží kvalitu prostoru, který se tím stává jinou než běžnou realitou. To umožňuje účastníkům prožít věci, které v běžném prostoru a čase nejsou možné.

A proč kmenové konstelace?

Historicky jsme se vždy rodili jako příslušníci kmenů, různých komunit, a mnohdy jsme v nich prožili celý život. V moderní době tomu bývá často právě naopak. Většinou zažíváme podporu z úzké rodiny, malé skupiny přátel či pracovního týmu. A někdo ani to ne.

V kmenových konstelacích zažijete, jaké to je, být členem širšího společenství individualit. Stanete se součástí skupiny, ve které znáte ostatní jen málo, ale přesto máte mnoho společného.

Členové vašeho kmene jsou totiž pro vás důležití hlavně svojí přítomností. Váš kmen je zdrojem zcela nového druhu podpory a pocitu sounáležitosti, kterou můžete zažít právě jen s širší skupinou, kterou si vyberete.

Podobně jako v rodinných konstelacích i účastníci kmenových konstelacích vstupují do rolí, které jsou “jen jako”, ale zároveň v nich zažívají skutečné pocity.

Účastníky provázíme cestou od přijetí do kmene, přes vyjádření podpory kmene v různých životních rozhodnutích až po udržení odvahy k jejich realizaci. Všichni si také odnesou rituální předmět, který jim pomáhá připomenout sílu podpory kmene v běžném životě.

Světla Hoření:

Jsi SINGL a chceš to změnit? Nemáš v životě pro sebe PODPORU od VLASTNÍ RODINY? Chystáš se udělat VELKÝ KROK, životní změnu a NEVĚŘÍŠ SI?

Lidé, kteří žijí bez partnera a začnou po určitě době pociťovat osamocení, později i oslabení. To je promítnuto do jejich energetického systému a to pak i vyzařují. Chtějí se seznámit, přejí si žít partnerský život, ale jejich energetický systém vyzařuje oslabení, samotu, podceňování se, nedůvěru v sebe.

Stejně jako rodinné vztahy, které nejsou plně podporující, harmonizované. Každý z nás z rodiny vzešel. A každý z nás si nese tento silný otisk v sobě. Pokud člověk nemá zázemí ve své rodině, nastupuje zde opět velmi silné oslabení. Z toho pak pramení i naše reakce – reagujeme nepřirozeně, v obraně, silným prosazováním sebe nebo naopak silným upozaděním sebe sama.

Co vyzařujeme, to si přitahujeme a kruh se uzavírá. Jak z toho ven?

Nedostatek doplnit dostatkem. Dostatkem Lásky, podpory. Prožitím plného bezpodmínečného přijeté sebe sama. Odtud se pak rodí i naše čistá sebe-láska. To můžete prožít v rámci Rituálu KMENOVÝCH konstelací. Princip utváření kmene i každý krok rituálu je přečtený z energetického pole na míru dnešním energiím, na míru potřebám lidí dnes.

 V rámci rituálu kmenových konstelací prožijete, procítíte SÍLU PODPORY KMENE i dnes.

Toto poznání a pochopení bude HLUBOKÝM PROŽITÍM ukotveno v BUNĚČNÉ PAMĚTI vašeho těla.

Sebe-jistota a síla podpory kmene se tak mohou stát vaší PŘIROZENOU SCHOPNOSTÍ života.

Zpět na web.